Zasady współpracy

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie z Klientem i jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, jej wartości, nakładu pracy oraz terminu wykonania zlecenia.

Proponujemy Klientom trzy podstawowe systemy współpracy, w zależności od potrzeb, specyfiki i zakresu zlecanych spraw:

1.

System wynagrodzenia ryczałtowego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry określonej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w przypadkach stałej obsługi prawnej poprzez określenie stałego miesięcznego wynagrodzenia.

2.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie w sprawach, w których nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac i nakładu niezbędnego do prawidłowej realizacji zlecenia.

3.

System mieszany

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie w kwocie ryczałtu konkretnej liczby godzin pracy w danym miesiącu, a w przypadku jej przekroczenia dodatkowe godziny rozliczane są według ustalonej stawki za jedną godzinę i ilości przepracowanych ponad limit godzin.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Skuliniec

REGON: 634598541

NIP: 779-158-64-82

Biuro w Poznaniu

ul. Mickiewicza 28/11
60 -836 Poznań

t. +48 607 866 292
      +48 61 223 48 29
f. +48 61 649 10 14

e-mail: kancelaria@skuliniec.pl

Biuro w Warszawie

ul. Rydygiera 8
01 -793 Warszawa

t. +48 607 866 292