Nasze Projekty

Jako rzetelny i zaufany doradca prawny, mamy kompetencje i doświadczenie, by realizować dla naszych Klientów nawet najbardziej skomplikowane projekty.
Poniżej przedstawiamy wybrane projekty, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie:

doradztwo prawne dla spółek przy procesach przeprowadzania emisji instrumentów finansowych, wprowadzaniu spółek na giełdę oraz w obsłudze spółek publicznych;

kompleksowe doradztwo prawne przy wprowadzaniu spółek do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym sporządzanie części prawnych dokumentów informacyjnych;

obsługa prawna projektu polegającego na wdrożeniu i uruchomieniu portalu internetowego. Pomoc Kancelarii obejmowała m.in. wsparcie przy przygotowaniu innowacyjnego modelu obsługi logistycznej, zasad realizacji procesów prawno-organizacyjnych, umów z dostawcami oraz regulaminów;

obsługa kilku tysięcy sądowych procesów dochodzenia wierzytelności, których wolumen przekracza 15.000.000,00 PLN, przy czym są to wierzytelności o różnym stopniu skomplikowania i na różnych etapach postępowania;

obsługa prawna licznych transakcji typu M&A, oraz transakcji na aktywach (przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw), obsługa procesów przekształcania,łączenia i podziału spółek;

obsługa prawna zaawansowanych projektów elektrowni wiatrowych  realizowanych poprzez spółki celowe, z których każda realizuje osobny projekt budowy turbiny wiatrowej, o zbliżonym stadium zaawansowania. Pomoc Kancelarii obejmowała także doradztwo w zakresie pozyskania finansowania którego wysokość  przekracza 20.000.000,00 PLN.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Skuliniec

REGON: 634598541

NIP: 779-158-64-82

Biuro w Poznaniu

ul. Mickiewicza 28/11
60 -836 Poznań

t. +48 607 866 292
      +48 61 223 48 29
f. +48 61 649 10 14

e-mail: kancelaria@skuliniec.pl

Biuro w Warszawie

ul. Rydygiera 8
01 -793 Warszawa

t. +48 607 866 292