Prosta spółka akcyjna – kto może ją założyć?

Prosta spółka akcyjna – kto może ją założyć?

Już niebawem w Kodeksie spółek handlowych pojawi się nowy typ spółki. Czym będzie tzw. prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA), to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność uregulowano w Kodeksie spółek handlowych. Jej wprowadzenie do obrotu prawnego ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów w innych krajach. Jak wskazuje projektodawca, PSA ma konstrukcję nowoczesnej, niepublicznej spółki kapitałowej dostosowanej do współczesnej gospodarki, przeznaczonej przede wszystkim do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć. Impulsem do jej stworzenia były problemy sygnalizowane przez tzw. startupy, czyli firmy najczęściej działające w obszarze innowacji. Wprowadzając do obrotu gospodarczego nową spółkę, zdecydowano jednak, że nie będzie ona adresowana jedynie do firm typu startup, ale także do wszystkich innych inwestorów. Obecnie żadna z dostępnych form spółek nie odpowiada w pełni na wyzwania i potrzeby nowoczesnych przedsięwzięć gospodarczych. PSA łączy zalety innych spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i jawnej.

Podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej

Podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej to:

  • odejście od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego – wymagana minimalna wysokość  kapitału akcyjnego to 1 zł,
  • możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki w oparciu o akcje niebędące częścią kapitału spółki, i znaczna swoboda wypłat z kapitału akcyjnego,
  • nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli przez wprowadzenie zakazu wypłat na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania (chodzi o odpis 8 proc. z zysku za dany rok na kapitał akcyjny),
  • możliwość wniesienia do spółki jako wkładu pracy i usług – bez skomplikowanych i kosztownych wycen – na etapie rozpoczynania działalności (w praktyce część wspólników będzie mogła wnieść swoją pracę, tj. doświadczenie i kwalifikacje zawodowe lub usługi, a część kapitał  finansowy),
  • rejestracja elektroniczna spółki w 24 godziny (za pomocą formularza), czyli łatwe i szybkie jej założenie (w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć możliwe będzie zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego),
  • uproszczone funkcjonowanie PSA m.in. przez szerokie wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach decyzyjnych,
  • znaczna swoboda w powoływaniu organów spółki – będzie można ustanowić radę dyrektorów (zamiast zarządu i rady nadzorczej), co zapewni usprawnienie procesów decyzyjnych w spółce albo powołać jednoosobowy zarząd (nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej),
  • możliwość szybkiej i nieskomplikowanej likwidacji PSA w razie niepowodzenia przedsięwzięcia lub przekształcenia jej w inną spółkę kapitałową.

Od kiedy przepisy o prostej spółki akcyjnej zaczną obowiązywać?

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2020 r.
 

Źródło:

projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.pl


Artykuł pochodzi z : http://www.serwisprawa.pl/artykuly,10295,28023,prosta-spolka-akcyjna-kto-moze-ja-zalozyc