Jak założyć spółkę partnerską 2019

Jak założyć spółkę partnerską 2019

Kto i jak może założyć spółkę partnerską w 2019 r.? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego typu spółki uregulowanej w Kodeksie spółek handlowych.

  • Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
  • Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”
  • Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny
  • Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
  • Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”
  • Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny
  • Przekształcenia spółek. Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe
  • Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + e-book „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”
  • Poradnik Gazety Prawnej 9/18 Firma w spadku – zarząd sukcesyjny

Spółką partnerska to rodzaj spółki osobowej. Tworzą ją wspólnicy (nazywani w tym rodzaju spółki partnerami), którzy są osobami fizycznymi i wykonują wolne zawody. Jej celem jest wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może wykonywać więcej niż jeden zawód. 

Kto może założyć spółkę partnerską?

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Co powinna zawierać umowa spółki partnerskiej?

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;

5) firmę i siedzibę spółki;

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa spółki partnerskiej musi być zawarta na piśmie. Umowa zawarta w innej formie jest nieważna.

Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń;

2) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

3) przedmiot działalności spółki;

4) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów;

5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu;

6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. Wszelkie zmiany danych wymienionych w powyżej należy zgłaszać sądowi rejestrowemu. 

Artykuł pochodzi ze strony https://mojafirma.infor.pl

link do artykułu: https://mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/spolka-partnerska/2789755,Jak-zalozyc-spolke-partnerska-2019.html